Skoleundervisning

Hvorfor gør vi en indsats i forhold til skoleundervisning?

Danske Bank støtter op om at sætte økonomi på skoleskemaet i folkeskolen da vi som bank ved, at gode pengevaner dannes tidligt i livet og dårlige pengevaner kan få livslange konsekvenser. Derfor ønsker vi at øge kendskab og forståelse for, hvad gode pengevaner betyder i hverdagen – og være med til at inspirere til at tale mere om penge derhjemme og i skolen, så vi kan være med til skabe en højere grad af finansiel tryghed i hverdagen.

”Finansiel forståelse” er ét af Danske Banks syv fokusområder inden for samfundsansvar og bæredygtighed, der er bankens ambition om at blive en bedre bank. Danske Banks 2023-mål for ”Finansiel forståelse” lyder at understøtte 2 mio. unge, børn og deres forældre med værktøjer, services og ekspertise, så de kan vokse og gøre en positiv samfundsmæssig forskel. Målet bidrager til ét af FNs Verdensmål nemlig mål nummer fire ”Kvalitetsunddannelse”. Koncepterne Pengeby, Pengeuge og Kloge Penge er blandt andet med til at understøtte målet om ”Kvalitetsuddannelse”.

Husk at PengPong, Kloge Penge og Mini PengeKøbing kan bruges som din Time2give dag - læs mere på Time to Give sitet

Læs mere om de enkelte koncepter herunder.

0.-2. klasse (indskoling)

Aktivitet og formål

Materiale Kontakt

Pengeby

et digitalt læringsspil udviklet af Danske Bank hvis formål er at lære børn om penge, økonomi, matematik og bæredygtighed.

Målgruppen er skolebørn i alderen 6 - 9 år. Pengeby kan både integreres i undervisning, men er også målrettet forældre, der ønsker at understøtte deres børns læring i hjemmet og gøre skærmtid til noget sjovt og lærerigt.

Vejledning til spil samt al materiale og information er tilgængeligt på:

www.pengeby.dk

For mere information kontakt

Anne Juel (AJUE)

Mini PengeKøbing

et undervisningskoncept, hvor en Danske Bank medarbejder deltager i undervisningen på den lokale skole med formålet om at lære eleverne om gode pengevaner ved at løse hverdagsnære opgaver gennem eksplorative stationer; Den lille købmand, Pengeslugeren (klik her), Tidsmaskinen (klik her) og Isbjerget (klik her).

Stationerne bestilles hos Johansen Dekoration via din områdesupporter.

Bestil her

For mere information kontakt:

Anne Juel (AJUE)
Sanne Sørensen (SASR)

Mellemtrin 4.-6. klassetrin

Aktivitet og formål Materiale Kontakt

Peng' Pong

et undervisningsprojekt lavet i samarbejde mellem interesseorganisationen Danske Skoleelever og Danske Bank hvis formål er at sætte hverdagsøkonomi på skoleskemaet. Tilgangen til læringen er erfaringsbaseret, involverende og tager udgangspunkt i elevernes hverdag. Gennem øvelser, dialog og refleksion udvikler elevernes kompetencer, færdigheder og viden indenfor økonomi.

Undervisningsmaterialet består af fire moduler, hvor en Danske Bank medarbejder er gæsteunderviser på første modul.

Læs mere her


Yderligere information samt al materiale er tilgængeligt på:

www.pengpong.dk


For mere information kontakt

Anne Juel (AJUE)

Udskoling 7.-9. klassetrin

Aktivitet og formål Materiale Kontakt

Kloge Penge

Et undervisningstilbud hvis formål er at øge de unges forståelse for penge og privatøkonomi. Undervisningsmaterialet er Danske Banks eget materiale.

En Danske Bank medarbejder deltager i undervisningen for at lære eleverne om sund privatøkonomi gennem cases og spil.

Tilgængeligt materiale
- Klik her

For mere information kontakt

Anne Juel (AJUE)

Budgetcasen "At flytte hjemmefra"

Et undervisningsmateriale udviklet til udskolingen hvis formål er at give eleverne en dybere forståelse af privatøkonomi og begreber som budgetter, udgifter og indtægter sat ind i en hverdagssituation.

Kan kombineres med Kloge Penge.

Lærervejledning og øvelser
- Klik her

Slides - Klik herFor mere information kontakt

Anne Juel (AJUE)

Pengeuge - uge 11

Et initiativ mellem Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening, som Danske Bank har støttet op om siden starten i 2014. Formålet er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Gæsteundervisning fra forskellige banker er det centrale Pengeuge, og Danske Bank plejer at være den bank med flest gæsteundervisere.Al materiale inklusiv undervisningsmaterialer som powerpoint og film er tilgængeligt på:

www.pengeuge.dk

Første gang du logger ind, skal du benytte Danske Banks sikkerhedskode 643937. Herefter benytter du dit eget kodeord og password til login.For mere information kontakt

Anne Juel (AJUE)

Videregående uddannelser

InvesterBar

Formål

At klæde unge på til at få en basal forståelse for, hvordan man kommer i gang med at investere, hvilke måder man kan investere på og hvad betyder tidshorisont og risikoprofil for deres investeringer. Målgruppen er de unge mellem 20-27 år, eksempelvis på de videregående uddannelser hvor vi kan komme ud til dem.

Læs mere her: InvesterBar

Kontakt Jeppe Linding (JEPL) ved booking. Kontakt Jeppe Linding (JEPL) ved booking.