Mini PengeKøbing

Mini PengeKøbing består af tre stande, IsBjerget, PengeSlugeren og TidsMaskinen, der på hver deres måde understøtter børns forståelse for økonomi i børnehøjde.

Mini PengeKøbing kan både bruges som dialogskabere mellem forældre og børn på torvedage, kulturnætter og byfester. Derudover kan de bruges som undervisningskoncepter i indskolingen.

Standene i Mini PengeKøbing kan både kombineres eller bruges hver for sig afhængig af plads og tid.
Formålet er, at lære børnene om gode pengevaner ved at løse hverdagsnære opgaver gennem de tre eksplorative stationer:

Pengeslugeren: Læs mere her

Pengeslugers formål er at lære børn om skjulte udgifter i hjemmet og hvad de koster.
Standen fylder 3 x 3 meter og kan både stå indendørs og udendørs.

Tidsmaskinen: Læs mere her

Formålet med aktiviteten tidsmaskinen er at lære børn om behovsudsættelse.
Standen fylder 3 x 3 meter og kan både stå indendørs og udendørs.

Isbjerget: Læs mere her

Formålet med aktiviteten IsBjerget er at lære børn om tings værdi og prioriteter.
Standen fylder 3 x 5 meter og kan både stå indendørs og udendørs.