Bæredygtig bolig

Formål

Et lokalt arrangement, som skal informere og inspirere vores gæster i.f.t. energirenovering af deres ejendom. Vi ønsker at give dem viden om de muligheder, der er for at få deres plan eller ønsker realiseret og finansieret. Målet er at aftale individuelle møder med vores gæster på bagkant af arrangementet.

Målgruppen er MAFF segmentet, kunder såvel som ikke-kunder med fast ejendom, og vi stræber efter 30-50 deltagere pr. arrangement.

Format

Bæredygtig Bolig - Energirenovering er et fysisk event med fagligt indhold, der præsenteres på en dynamisk måde og med et element af aktiv involvering af vores gæster.
Arrangementet afholdes i videst muligt omfang i bankens egne lokaler. Alternativt kan muligheder for brug af lokaler tilknyttet et lokalt partnerskab undersøges.

Afholdelse af et arrangement aftales med områdets Boligchef, som udover at være den primære indlægsholder også har det overordnede ansvar for arrangementet. Boligchefen er desuden kontaktansvarlig til OBH, som har et gæsteindlæg. Værtskabet løftes af filialchefen og et antal rådgivere afstemt efter antallet af deltagere.

Tilmeldingssite og evaluering oprettes af jeres områdesupporter.
Det er desværre pt ikke muligt at trække på central support i.f.m. invitationsprocessen, der derfor skal løftes af filialen selv gennem jeres daglige kontakt til kunder og ikke kunder. Dog er der mulighed for at indrykke en invitationsannonce i lokalavisen. (Se nedenfor).

Program med tidseksempel.
Kl. 16.30 Gæsterne ankommer
Kl. 17.00 Velkomst v. Filialdirektør
Kl. 17.10 Fra tanke til handling v. Boligchef
Kl. 17.50 Bolig- og Energiplan v. OBH
Kl. 18.20 Finansieringsmuligheder v. Boligchef
Kl. 18.50 Afrunding v. Boligchef og Filialchef
Kl. 19.00 Spisning
Kl. 20.00 Tak for i aften

Element Beskrivelse Bestilles
Præsentation

Medbringes af Boligchefen

HUSK at opdatere slide x med lokale tal

Downloades her
Røde, gule og grønne kort til deltageraktivering Medbringes af Boligchefen Nye kort kan bestilles på....

Oversigt over materiale

Info Bestilles
Roll Up (Billede følger)

1 stk. Bæredygtig Bolig til placering i lokalet

Medbringes af Boligchefen

Ny Roll ups kan bestilles hos....

Roll Up (Billede følger)

1 stk. Bæredygtighed Danske Bank til placering i lokalet

Medbringes af Boligchefen

Ny Roll Up kan bestilles hos...

Gavekurv

I trækker lod blandt dem, som har svaret rigtigt på alle 5 quiz-spørgsmål,  om en økologisk gavekurv til en værdi på mellem 3-400 kroner

Kan præmien evt. erstattes af en gratis Energi-rapport fra OBH?

Filialen køber kurven lokalt
Invitationsannonce (A5)

Til indrykning i Lokalavis

Downloades her

Aktivitetsoversigt

Aktivitet Info Bestilles hos hvem/hvor
8 uger før Aftale om dato for arrangementet Afstemmes og aftales med Boligchefen
8 uger før Aftale med OBH om deltagelse Boligchefen kontakter OBH for aftale
8 uger før Intern orientering af alle rådgivere Boligchef/Filialchef
5 uger før Lav tilmeldingssite i eventsystemet Din områdesupporter opretter
5 uger før Inviter gæster via
5 uger før Bestil roll ups og flyers Kontakt Jeppe Linding (JEPL)
2 uger før Tjek antal tilmeldinger og bestil mad – gerne hos studiestedet, hvis det er muligt
2 dage før Send reminder sms via eventsystemet Danske Invest Portal
På dagen

Mød op i god tid
Tjek teknik
Stil roll ups op
Læg flyers ud på bordene

Læg dyreklistermærker ud på bordene

Når gæsterne ankommer

Udlever klistermærker:

2 øl

1 erfaring/ingen erfaring

Fortæl gæsterne at de kan gå i baren og indløse ølbillet når som helst.

Kl. 17:30 Velkomst og indlæg
Kl. 18:30

Buffet med mad

Værter spreder sig ud og spiser blandt gæsterne.

Hav enten computer eller udskrift af kalender, så møder kan bookes direkte.

Hjælp med samtykker.

Kl. 19:30 Evalueringsskema sendes ud
2 uger efter Opsaml data for evalueringer og indtast i linket